Przejdź na
stronę kancelarii

Aktualności

Kancelaria Medius więcej zarabia w Hiszpanii niż w Polsce - aktualizacja

W III kwartale Kancelaria Medius nie kupiła w kraju żadnego pakietu wierzytelności, natomiast nabyła kolejne długi w Hiszpanii, gdzie osiąga już większość przychodów.

- Rynek hiszpański wydaje się dziś bardziej atrakcyjny niż polski, jest przede wszystkim większy. Nie rezygnujemy całkowicie z inwestycji w Polsce, ale w IV kwartale krajowe zakupy będą stanowily 25-30 proc. naszych wydatków - zapowiedział Michal Imiolek.

Umorzenie postępowania w sprawie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż postępowanie o wpisie do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI zostało umorzone. Umorzenie postępowania nastąpiło na wniosek złożony przez Spółkę. Wskazane wyżej działanie Spółki jest uzasadnione faktem, iż Spółka nie może równocześnie pełnić funkcji zarządzającego ASI oraz zarządzać sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Zarząd pragnie dodać, iż złożenie wniosku o wpis do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI miało charakter ostrożnościowy, więc umorzenie postępowania w tym zakresie nie ma żadnego wpływu na bieżącą lub przyszłą działalność Spółki.

Wzrost zysków i spadek ogólnego zadłużenia Kancelarii Medius

Po sześciu miesiącach tego roku zysk netto windykacyjnej grupy rósł o 118 proc. r/r do 13,5 mln zł. Redukcja zobowiązań w samym II kwartale pozwoliła wyraźnie obniżyć poziom ogólnego zlewarowania, choć przeznaczona na to gotówka spowodowała spadek aktywów i wzrost zadłużenia finansowego netto.

Kancelaria Medius zwiększyła spłaty o 46 proc.

W zakończonym 30 czerwca 12-miesięcznym okresie windykacyjna grupa osiągnęła 52,9 mln zł wpłat od dłużników wobec 36,2 mln zł rok wcześniej. 

Spłaty wyraźnie rosną tylko na rynkach zagranicznych.

Kancelaria Medius rozpoczyna działalność w Meksyku

Windykator zarejestrował w Meksyku spółkę Medius Collection, która ma zajmie się nabywaniem, obsługą i obrotem wierzytelnościami na tamtejszym rynku.

O zamiarze rozpoczęcia działalności na rynku meksykańskim Kancelaria Medius informowała już w poprzednich miesiącach.

Diamenty z woj. małopolskiego
i trafiły do laureatów

We wtorek 5 czerwca w Krakowie wręczono Diamenty Forbesa dla firm z dwóch województw: małopolskiego i świętokrzyskiego. W tym roku w obydwu regionach było 167 laureatów.

Kancelaria Medius S.A. uzyskała I miejsce w woj. małopolskim w kategorii przychodów pomiędzy 5 a 50 mln zł.