Przejdź na
stronę kancelarii

Aktualności

Zeszłoroczna emisja Kancelarii Medius debiutuje na Catalyst

Wyemitowane blisko rok temu papiery o wartości 21,27 mln zł to pierwszy zmiennokuponowy dług windykacyjnej spółki z Krakowa. Płaci za niego WIBOR 6M plus 5,5 pkt proc. marży.

Diamenty Forbesa 2019

Kancelaria Medius S.A. na liście Diamentów Forbesa w województwie małopolskim zajęła 5 miejsce w kategorii przychodów ze sprzedaży od 5 do 50 ml zł. 

Już po raz dwunasty w porozumieniu z redakcją miesięcznika „Forbes” firma Bisnode Polska opracowała zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem „Diamentów Forbesa”.

Kancelaria Medius zwiększyła spłaty o 36 proc. r/r

Windykacyjna grupa osiągnęła 57,4 mln zł spłat od dłużników w 2018 r. wobec 42,1 mln zł rok wcześniej. To zasługa wzrostu biznesu w Hiszpanii i Czechach, na krajowym rynku wartość spłat natomiast spadła.

Kancelaria Medius więcej zarabia w Hiszpanii niż w Polsce - aktualizacja

W III kwartale Kancelaria Medius nie kupiła w kraju żadnego pakietu wierzytelności, natomiast nabyła kolejne długi w Hiszpanii, gdzie osiąga już większość przychodów.

- Rynek hiszpański wydaje się dziś bardziej atrakcyjny niż polski, jest przede wszystkim większy. Nie rezygnujemy całkowicie z inwestycji w Polsce, ale w IV kwartale krajowe zakupy będą stanowily 25-30 proc. naszych wydatków - zapowiedział Michal Imiolek.

Umorzenie postępowania w sprawie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż postępowanie o wpisie do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI zostało umorzone. Umorzenie postępowania nastąpiło na wniosek złożony przez Spółkę. Wskazane wyżej działanie Spółki jest uzasadnione faktem, iż Spółka nie może równocześnie pełnić funkcji zarządzającego ASI oraz zarządzać sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Zarząd pragnie dodać, iż złożenie wniosku o wpis do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI miało charakter ostrożnościowy, więc umorzenie postępowania w tym zakresie nie ma żadnego wpływu na bieżącą lub przyszłą działalność Spółki.

Wzrost zysków i spadek ogólnego zadłużenia Kancelarii Medius

Po sześciu miesiącach tego roku zysk netto windykacyjnej grupy rósł o 118 proc. r/r do 13,5 mln zł. Redukcja zobowiązań w samym II kwartale pozwoliła wyraźnie obniżyć poziom ogólnego zlewarowania, choć przeznaczona na to gotówka spowodowała spadek aktywów i wzrost zadłużenia finansowego netto.