Przejdź na
stronę kancelarii

Aktualności

Wzrost zysków i spadek ogólnego zadłużenia Kancelarii Medius

Po sześciu miesiącach tego roku zysk netto windykacyjnej grupy rósł o 118 proc. r/r do 13,5 mln zł. Redukcja zobowiązań w samym II kwartale pozwoliła wyraźnie obniżyć poziom ogólnego zlewarowania, choć przeznaczona na to gotówka spowodowała spadek aktywów i wzrost zadłużenia finansowego netto.

Kancelaria Medius zwiększyła spłaty o 46 proc.

W zakończonym 30 czerwca 12-miesięcznym okresie windykacyjna grupa osiągnęła 52,9 mln zł wpłat od dłużników wobec 36,2 mln zł rok wcześniej. 

Spłaty wyraźnie rosną tylko na rynkach zagranicznych.

Kancelaria Medius rozpoczyna działalność w Meksyku

Windykator zarejestrował w Meksyku spółkę Medius Collection, która ma zajmie się nabywaniem, obsługą i obrotem wierzytelnościami na tamtejszym rynku.

O zamiarze rozpoczęcia działalności na rynku meksykańskim Kancelaria Medius informowała już w poprzednich miesiącach.

Diamenty z woj. małopolskiego
i trafiły do laureatów

We wtorek 5 czerwca w Krakowie wręczono Diamenty Forbesa dla firm z dwóch województw: małopolskiego i świętokrzyskiego. W tym roku w obydwu regionach było 167 laureatów.

Kancelaria Medius S.A. uzyskała I miejsce w woj. małopolskim w kategorii przychodów pomiędzy 5 a 50 mln zł.

Coraz większa Kancelaria Medius

Na koniec marca aktywa grupy warte były 222 mln złotych wobec 80,7 mln zł rok wcześniej. Rozwój opiera się na rosnących zyskach, ale także wzroście zadłużenia.

Kolejne obligacje Kancelarii Medius na Catalyst

Windykacyjna spółka wprowadziła do obrotu wyemitowane w lipcu ubiegłego roku trzyletnie obligacje serii L, za które płaci stałe 6,9 proc. w skali roku.

Warte 10 mln zł papiery zabezpieczono zastawem na zbiorze wierzytelności do 12 mln zł, które odzwierciedla wartość nominału oraz płatności odsetkowych za cały okres życia obligacji.