Relacje
inwestorskie
dostałeś pismo? zadzwoń!
+48 12 311 03 01

O nas

Kancelaria Medius S.A. to dynamicznie rozwijająca się spółka na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Nasza działalność ukierunkowana jest w głównej mierze na zakup konsumenckich wierzytelności masowych, w szczególności z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego. Pomagamy przedsiębiorcom w zarządzaniu wierzytelnościami, dostarczając rozwiązań twórczych, przyjaznych i bezpiecznych. Rzetelnie pracujemy na sukces naszych Klientów. 

Na pojawiające się problemy reagujemy natychmiast, a dzięki ich wnikliwej analizie jesteśmy w stanie zaproponować tylko efektywne rozwiązania, które są całkowicie zgodne z potrzebami Klienta. Działamy rozważnie, szybko i skutecznie.

Od czerwca 2012 roku akcje Kancelarii Medius S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych rynku NewConnect.

Misja
Misja

Dostarczanie rozwiązań twórczych, innowacyjnych i bezpiecznych
w zakresie zarządzania wierzytelnościami.

Wizja
Wizja

Kancelaria Medius S.A. dąży do osiągnięcia pozycji zaufanego partnera biznesowego wśród Kontrahentów oraz stabilnej i atrakcyjnej inwestycji w oczach Inwestorów.

Notowania

Kancelaria Medius S.A. jest notowana na rynkach NewConnect i Catalyst

NewConnect – zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formie alternatywnego systemu obrotu. Rynek ruszył 30 sierpnia 2007r i dołączył do podobnych europejskich platform, takich jak First North grupy OMX czy AIM w Londynie. Obecnie na rynku notowane jest ponad 440 spółek o łącznej kapitalizacji ponad 10 mld zł.

NewConnect jest nowoczesnym rynkiem finansującym młode, dynamiczne i obiecujące przedsiębiorstwa. NC z jednej strony udostępnia małym i średnim spółkom możliwość pozyskania środków finansowych w krótkim czasie w postaci przeprowadzenia emisji papierów wartościowych. Z drugiej strony udostępnia inwestorom platformę inwestycyjną, która grupuje zweryfikowane przez autoryzowanych doradców przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu. Nowy rynek jakim jest NewConnect wypełnił lukę kapitałową i rozszerzył wachlarz dostępnych strumieni finansowania. Z możliwości emisji papierów wartościowych na rynku NewConnect skorzystało ponad 400 spółek pozyskując przy tym blisko 1,4 mld zł na rozwój przedsiębiorstwa.

Kancelaria Medius S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect 13 czerwca 2012 roku

Catalyst – zorganizowany rynek obligacji na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych i BondSpot. Rynek ruszył 30 września 2009r i według danych FESE jest drugim po CEESEG Vienna rynkiem obligacji w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby emisji wprowadzonych do obrotu. Obecnie na rynku znajduje się 174 emitentów, którzy łącznie wyemitowali ponad 620 mld zł.

Rynek Catalyst stanowi platformę, która łączy w sobie cechy rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu. Catalyst z jednej strony umożliwia przedsiębiorstwom dywersyfikację źródeł finansowania oraz zaistnienia na rynku publicznym. Z drugiej strony oferuje inwestorom możliwość ulokowania swoich oszczędności w mniej ryzykowne instrumenty niż akcje – obligacje, na rynku transparentnym i uregulowanym. Z możliwości wyemitowania instrumentów dłużnych skorzystały dotychczas 174 podmioty, które wyemitowały łącznie 450 serie instrumentów.

Kancelaria Medius S.A. zadebiutowała na rynku Catalyst 13 czerwca 2013 roku