Przejdź na
stronę kancelarii

Raporty

Ilość wpisów na stronie:

10
20
30

Pokaż:

Wszystkie
EBI Bieżący
EBI Okresowy
ESPI
Nazwa Data Typ raportu
Raport nr 11/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (11/2019) Płatność odsetek od obligacji serii J
2019-03-25
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 11/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii J. Tym samym w dniu 25 marca 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii J.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii J są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 10/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (10/2019) Płatność odsetek od obligacji serii Ł
2019-03-18
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 10/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 marca 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 18 marca 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii Ł.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii Ł są dokonywane za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 9/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (9/2019) Płatność odsetek od obligacji serii N
2019-03-07
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 9/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 7 marca 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii N. Tym samy w dniu 7 marca 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii N.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii N są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 8/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (8/2019) Częściowy wykup obligacji serii O
2019-02-28
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 8/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2019 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 110.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 110 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii O” przewidują comiesięczne terminy wykupu części ob-ligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia w dniu 28 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 7/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (7/2019) Płatność odsetek od obligacji serii O
2019-02-28
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 7/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii O. Tym samy w dniu 28 lutego 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii O.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii O są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „In-formacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport kwartalny nr 6/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (6/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
2019-02-14
EBI Okresowy


EBI Okresowe: raport kwartalny nr 6/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki: 

Przejdź do infostrefa
Raport nr 5/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (5/2019) Płatność odsetek od obligacji serii M
2019-02-14
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 5/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 lutego 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii M. Tym samy w dniu 14 lutego 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii M.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii M są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 4/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (4/2019) Częściowy wykup obligacji serii O
2019-01-28
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 4/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 stycznia 2019 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 110.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 110 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii O” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia w dniu 28 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport bieżący 1/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (1/2019) Informacja o wpłatach na portfelach Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A., w roku 2018.
2019-01-14
ESPI


ESPI: raport bieżący 1/2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wpłaty na portfelach za ostanie 12 miesięcy:

Okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Polska: 32,179 mln zł.

Hiszpania: 9,323 mln zł.

Czechy: 0,560 mln zł.

Łącznie: 42,062 mln zł.

Okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Polska: 28,519 mln zł. (spadek o 11%)

Hiszpania: 22,274 mln zł. (wzrost o 139%)

Czechy: 6,597 mln zł. (wzrost 1077%)

Łącznie: 57,386 mln zł. (wzrost o 36%)

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za rok 2018, a także za IV kwartał 2018 roku zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 3/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (3/2019) Płatność odsetek od obligacji serii I
2019-01-14
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 3/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 14 stycznia 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii I.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii I są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa