Przejdź na
stronę kancelarii

Spółka

Zarząd

Michał
Imiołek

PREZES ZARZĄDU

Przedsiębiorca, prawnik, założyciel spółki Kancelaria Medius S.A., a także jej Prezes Zarządu od 2011 roku. Twórca spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius - Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie, Medius Collection  Czech Republic s.r.o.  z  siedzibą  w Pradze  oraz              Medius  Collection  México,  S.A.,  de  C.V.  z   siedzibą   w  Meksyku. 

Związany z rynkiem finansowym od 2006 roku. Odpowiada za kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji strategii przedsiębiorstwa oraz kontakty z kluczowymi klientami. Autor licznych publikacji o procesach zarządzania finansami. 

Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Midven S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej spółki Arts Alliance S.A. 

Rada Nadzorcza

Artur Bieńkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, makler Papierów Wartościowych od 1995 roku. Posiada tytuł Maklera WGT S.A. w zakresie instrumentów pochodnych. Wykształcenie wyższe ekonomiczne – tytuł magistra w zakresie ekonomii ze specjalnością doradztwa finansowego. Specjalista rynku kapitałowego, z wieloletnim doświadczeniem. Posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu rynków kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem segmentu seed i rynku alternatywnego GPW S.A. - New Connect, a także Catalyst. Swoimi działaniami oraz wiedzą i doświadczeniem pomaga spółce funkcjonować na rynku kapitałowym oraz zdobywać nowych partnerów biznesowych.

Aleksander Szalecki

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studiował także socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta programu ERASMUS na Universitad International de Catalunya w Barcelonie, oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w doradztwie gospodarczym, szczególnie w zakresie funduszy europejskich. Przeprowadził kilkanaście projektów inwestycyjnych, szczególnie o charakterze innowacyjnym, budując od początku struktury firm oraz optymalizując procesy biznesowe w szeregu podmiotów. 

Przemysław Kowalewski

Członek Rady Nadzorczej

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu. W latach 2008-2009 pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Usług Finansowych i Licencjonowania Nadzoru Funkcjonalnego w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego. W latach 2009-2011 pracował w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Domu Maklerskim. Od połowy 2011 roku współpracował z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, niezależnej polskiej firmie doradczej, jednym z największych Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect). Od lipca 2013 roku współpracował z renomowanymi warszawskimi kancelariami. 

Marcin Rymaszewski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (2005) na kierunku menedżerskim. Swoją karierę zawodową rozpoczął pracując jako doradca finansowy i ekspert inwestycyjny w firmach doradztwa finansowego. Od 2006 roku związany z Domem Maklerskim BDM S.A.  zajmując stanowiska: Konsultant Finansowy, Kierownik Zespołu, Zastępca Dyrektora Oddziału, Dyrektor Oddziału oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Sprzedaży. Posiada szeroką wiedzę z zakresu marketingu, sprzedaży, oraz zarządzania. Prowadził liczne szkolenia z zakresu funkcjonowania Rynku Kapitałowego, posiada kompetencje trenerskie na poziomie 5 EQF. 

Tomasz Łuczyński

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydzialu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał tytuł magistra języka niemieckiego i języka angielskiego.  Ukończył kurs w Centrum Prawa Niemieckiego i Prawa Europejskiego, gdzie uzyskał świadectwo ukończenia studiów prawa niemieckiego i prawa europejskiego. Ukończył z wyróżnieniem kurs w Brytyjskim Centrum Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego, gdzie uzyskał świadectwo ukończenia studiów prawa angielskiego i prawa europejskiego. Ukończył kurs w Centrum Prawa Francuskiego i Prawa Europejskiego, gdzie uzyskał świadectwo ukończenia studiów prawa francuskiego i prawa europejskiego. Uzyskał Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanego przez GPW w Warszawie. Bogate doświadczenie biznesowe uzyskał jako członek rad nadzorczych, w tym w następujących spółkach publicznych notowanych na rynku podstawowym GPW w Warszawie: Optimus S.A., Vistula S.A., PKM Duda S.A., Pepees S.A., Unimil S.A., Foksal NFI S.A., Rubicon Partners S.A. oraz w następujących firmach inwestycyjnych: Opoka TFI S.A., Amathus TFI S.A., Dom Maklerski Navigator S.A. Pełni nadal funkcję członka organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnika w następujących spółkach: Łuczyński i Wspólnicy Sp.k., Rubicon Partners S.A., Rubicon Partners Corporate Finance S.A., Alfa Dom Maklerski S.A., Archicom Polska S.A. i Polmet Recykling S.A.

Strategia

Wzrost efektywności na posiadanym portfelu wierzytelności

Wzrost skali działalności na rynku poprzez inwestowanie w portfele wierzytelności

Poszerzenie oferty poprzez rozwój produktów pochodnych

Zaawansowany rozwój naszego systemu IT

Rozwój nowych kanałów komunikacji z osobami zadłużonymi

Przygotowanie do ekspansji na rynki zagraniczne

Historia spółki

  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018

Wydarzenia w kraju

Polski sukces w Brukseli Jerzy Buzek przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. 

Wydarzenia w spółce

Obecny Prezes Zarządu Michał Imiołek dokonuje rejestracji działalności gospodarczej pod nazwą Kancelaria Medius. Firma w początkowej fazie skupia się na obsłudze prawnej Klientów korporacyjnych i indywidualnych oraz windykacji na zlecenie.

Wydarzenia w kraju

Akcje GPW SA., zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie.

Wydarzenia w spółce

Kancelaria Medius dokonuje pierwszych zakupów wierzytelności z obrotu gospodarczego. Firma rozwija się bardzo dynamicznie, stale zwiększając portfolio obsługiwanych spraw windykacji wierzytelności na zlecenie.

Kancelaria Medius przystępuje do Polskiego Związku Windykacji.

Już teraz zarządzający wiedzą, że Kancelaria Medius nie będzie typową kancelarią prawną, lecz firmą finansową obsługującą wierzytelności.

Nieformalna decyzja o przekształceniu w spółkę akcyjną i debiucie na GPW NewConnect.

Wydarzenia w kraju

Polska Prezydencja w Unii Europejskiej. 1 lipca Polska obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej. Polska Prezydencja będzie się koncentrować na trzech strategicznych obszarach: integracji, bezpieczeństwie i otwartości.

Wydarzenia w spółce

Kancelaria Medius dokonuje znaczących wykupów portfeli wierzytelności z rynku finansowego, tj. mikropożyczek.

Zarządzający dokonują przekształcenia w spółkę akcyjną pod nazwą Kancelaria Medius S.A.. Kapitał założycielski wynosi 2 mln zł. Pierwszym Prezesem spółki zostaje Pan Michał Imiołek.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o emisji akcji serii B i debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych, rynek NewConnect.

Wydarzenia w kraju

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 w Polsce i na Ukrainie. W czasie 15 meczy rozegranych w Polsce w ramach EURO 2012, na czterech stadionach kibicowało ponad 600 tysięcy osób a w trakcie turnieju, od 8 czerwca do 1 lipca, Polskę odwiedziło ponad 3 miliony kibiców ze 110 krajów.

Wydarzenia w spółce

Kancelaria Medius S.A. na przełomie I i II kwartału przeprowadza prywatną ofertę akcji serii B pozyskując od inwestorów 436 tys. zł.

13 czerwca 2012 roku Kancelaria Medius S.A., debiutuje na rynku GPW NC. Wzrost wartości akcji w czasie pierwszego dnia notowań wyniósł 30%. Spółka jest notowana pod skrótem KME.

Spółka pozyskuje strategicznych partnerów w zakresie wykupu portfeli wierzytelności z rynku finansowego.

Wydarzenia w kraju

Broad Peak. Polscy himalaiści pierwsi na świecie zdobyli zimą Broad Peak - 12. szczyt świata. Ta znajdująca się w Karakorum na granicy Chin i Pakistanu góra ma wysokość 8051 metrów. Stanęli na niej Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek. Kowalski i Berbeka zginęli schodząc ze szczytu.

Wydarzenia w spółce

W II kwartale Kancelaria Medius S.A. przeprowadza ofertę prywatną akcji serii C, z której spółka pozyskuje 1,2 mln zł., na dalszy rozwój.

Ponadto, spółka przeprowadza swoją pierwszą emisję obligacji serii A pozyskując 400 tys. zł. 13 czerwca 2013 roku odbywa się uroczysty debiut na rynku GPW Catalyst i pierwsze notowanie obligacji serii A.

Spółka otrzymuje dofinansowanie w ramach programu operacyjna gospodarka PO IG 8.2., kwotę 379 943,00 zł., na zbudowanie systemu do obsługi masowych wierzytelności. Wartość całego projektu wynosi 546 020,00 zł.

W IV kwartale Kancelaria Medius S.A. przeprowadza emisję obligacji serii B o wartości 2 mln zł.

Intensywny wzrost w zakresie zarządzania wierzytelnościami - wartość zakupionych wierzytelności wynosi 5,8 mln zł.

Wydarzenia w kraju

Donald Tusk szefem Rady Europejskiej. Na tym stanowisku zastąpi Hermana van Rompuya. Polski polityk po raz pierwszy obejmie tak istotne stanowisko w Unii Europejskiej. Michał Kwiatkowski zdobywa Mistrzostwo Świata w kolarstwie. 

Wydarzenia w spółce

Spółka zmienia siedzibę na nowoczesny biurowiec klasy A.

Rozbudowa infrastruktury IT w zakresie obsługi masowych wierzytelności.

Na przełomie I i II kwartału spółka przeprowadza emisję obligacji serii C o wartości 1,12 mln zł.

Kancelaria Medius S.A. przeprowadza emisję obligacji serii D o wartości 2,2 mln zł.

Intensywny wzrost w zakresie zarządzania wierzytelnościami - wartość zakupionych wierzytelności w III kwartałach 2014 roku wynosi blisko 12 mln zł.

Wydarzenia w kraju

W wieku 65 lat zmarł Jan Kulczyk, jeden z największych polskich globalny przedsiębiorców i najbogatszy Polak, właściciel Kulczyk Investments spółki inwestycyjnej zarządzającej przedsiębiorstwami na całym świecie z sektora energetycznego i infrastrukturalnego. Mówił o sobie, że jest rybą, która najlepiej czuje się w rwących rzekach. W stawie umarłby z nudów.

Wydarzenia w spółce

Kancelaria Medius rozpoczyna działalność operacyjną w Hiszpanii pod nazwą Medius Collection S.L. Spółka ma siedzibę w Madrycie. Portfel inwestycyjny Kancelarii Medius przekroczył 100 mln zł. 

Wydarzenia w kraju

Rafał Majka zajął trzecie miejsce w wyścigu szosowym z startu wspólnego na olimpiadzie w Rio po tym, jak na ostatnich kilku kilometrach jechał sam z przewagą kilkunastu sekund nad rywalami. - To był naprawdę ciężki wyścig, ale przed startem uwierzyłem, że nogi się kręcą i pod górę dałem z siebie wszystko. Chyba było widać, że dotrzymywałem kroku najlepszym, np. Vincenzo Nibalemu - mówił po zakończeniu wyścigu bohater reprezentacji Polski.

Wydarzenia w spółce

MM Investments Sp. z o.o. wraz z Trigon TFI S.A. przejmuje kontrolny pakiet akcji Kancelarii Medius, a także rozpoczynają proces uzyskania zgody na zarządzanie wierzytelnościami sekurtyzowanymi celem stworzenia wspólnie funduszu NS FIZ. Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie buduje portfel aktyw na poziomie 22 mln Euro, jednocześnie portfel inwestycyjny Kancelarii Medius S.A. przekroczył 250 mln zł.

Wydarzenia w kraju

9 marca 2017 unijni przywódcy poparli kandydaturę Donalda Tuska, który został wybrany na drugą kadencję Przewodniczącego Rady Europejskiej. 

Maciej Bodnar odnosi swój życiowy sukces wygrywając indywidualną jazdę na czas w Tour de France.

Wydarzenia w spółce

MMI wraz z TRIGON TFI S.A. przejmują 92% udziałów w GK Kancelaria Medius S.A. GK KME zaczyna inwestować w Czechach poprzez własną spółkę, a także dokonuje przejęcia 100% udziałów w Kredito Ceska RepubLica S.R.O. W grudniu KME otrzymuje od KNE zezwolenie na zarządzanie funduszem sekurtyzowanym, a w następstwie tworzy fundusz o nazwie TRIGON PROFIT XXX NS FIZ. Zarząd GK KME podejmuje decyzję o inwestycji w Meksyku i Rosji. Portfel inwestycyjny GK KME wynosi 700 mln zł. 

Wydarzenia w kraju

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była wyjątkową okazją do promocji naszego kraju na świecie. Zorganizowano tysiące wydarzeń o charakterze gospodarczym, kulturalnym i społecznym, które przypomniały i zaakcentowały osiągnięcia Polaków z ostatnich 100 lat. 

Polski kolarz Michał Kwiatkowski zalicza wspaniały sezon wygrywając wiosenną edycję wyścigu Tirreno-Adriatico, a także nasz narodowy wyścig Tour de Pologne.

Wydarzenia w spółce

MMI wraz z Trigon TFI kontynuują strategię zwiększania wartości spółki. Kancelaria Medius przeprowadza w IQ dwie emisje obligacji o wartości 45 mln zł, a także pierwszą emisję certyfikatów inwestycyjnych funduszu Trigon Profit XXX Ns FIZ pozyskując 48 mln zł. 

W czerwcu KME dostaję nagrodę od Forbes za najszybciej rozwijającą się spółkę w Małopolsce, a także rozpoczyna działalność w Meksyku poprzez spółkę Medius Collection México, S.A., de C.V. jako pierwsza polska spółka windykacyjna.

Portfel   inwestycyjny   w   Kancelarii   Medius  przekroczył 1  mld zł.

Grupa kapitałowa

FirmaKancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
Forma prawna      Spółka akcyjna
Kraj siedziby
Polska
Adresul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków
Telefon+48 12 265 12 76
Fax+48 12 311 03 06
Internetwww.kancelariamedius.pl
E-mailsekretariat@kancelariamedius.pl
Kapitał zakładowy7 305 971 PLN
KRS 0000397680
NIP6793070026
REGON12185740
FirmaMedius Collection S.L.
Forma prawna      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedzibyHiszpania
AdresCalle Agustín de Foxá 29, 7B, 28036 Madrid 
Telefon+34 91 011 33 96
Fax+34 91 011 33 96
Internetwww.mediuscollection.es
E-mailadministracion@mediuscollection.es
Kapitał zakładowy250 000 EUR
NIF B87471348
FirmaMedius Collection Czech Republic s.r.o.
Forma prawnaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedzibyRepublika Czeska
AdresBieblova 648/1, 150 00 Praha 5, Smichov
Telefon +420 226 281 281
Fax +420 226 281 281
Internetwww.mediuscollection.cz
E-mailoffice@mediuscollection.cz
Spisová značka C 277696 
06185746
Firma Medius Office Collection s.r.o.
Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby
Republika Czeska
Adres Na Folimance 2155/15, 120 000 Praha, Vinohrady
Telefon +420 226 281 281
Fax +420 226 281 281
Internet www.mediuscollection.cz
E-mail office@mediuscollection.cz
Spisová značka C 233207
01561910
FirmaMedius Collection Mexico SA., de C.V.
Forma prawna      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedzibyMeksyk
AdresAndador Agustín Manuel Chavez 1, Exterior 1, Ciudad de Mexico
Internetwww.mediuscollection.mx
E-mailinfo@mediuscollection.mx
Kapitał zakładowy500 000 MXN
NIF18070274062

Animator rynku

ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

Tel.: +48 126 292 292, +48 123 748 748

bok@trigon.pl

www.trigon.pl

Audytor

ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków

Tel. +48 12 417 78 00, Fax. +48 12 417 78 00 w. 825

biuro@ecagroup.pl

www.uhy-pl.com

Rynek wierzytelności

Rynek wierzytelności to część rynku usług finansowych. Celem funkcjonowania rynku jest prowadzenie działań mających na celu upłynnienie należności podmiotów gospodarczych, a przedmiotem jego działalności są wszelkiego rodzaju wierzytelności. Rynek wierzytelności obejmuje windykację wierzytelności kupionych (własnych) oraz zleconych (inkaso). Brak płatności jednego dłużnika powoduje powstawanie łańcucha firm nieregulujących nawzajem swoich płatności, co utrudnia a czasem uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z powyższym, takie sytuacje mogą stać się barierą rozwoju gospodarczego.

Rynek wierzytelności od kilku lat stabilnie wzrasta niezależnie od koniunktury gospodarczej. Analizy rynku pozwalają na stwierdzenie, iż rynek w dalszym ciągu będzie się rozwijał, postawioną tezę potwierdzają też bieżące prognozy m.in. Instytutu Badań nad Gospodarką. Na optymistyczną tendencję na pewno wpłynęła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dzięki której banki będą mogły łatwiej sprzedać prawa do ich własnych należności z tytułu kredytów i pożyczek innym instytucjom finansowym.

Niewątpliwie czynnikiem mającym wpływ na rozwój rynku wierzytelności jest zwiększone zainteresowanie różnych podmiotów sprzedażą wierzytelności. Banki, operatorzy telekomunikacyjni oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej sprzedają portfele nieobsługiwanych kredytów, pożyczek i należności. Na zwiększenie zainteresowania sprzedażą wierzytelności na pewno ma wpływ zarówno poprawa jakości usług, jak i wizerunku wyspecjalizowanych firm windykacyjnych.

Zgodnie z raportem „Wielkość Polskiego Rynku Wierzytelności” na II kwartał 2017 roku przygotowanego przez Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, zrzeszającą 13 największych przedstawicieli tego sektora, liczba obsługiwanych wierzytelności wyniosła 17,2 mln sztuk na koniec pierwszego półrocza 2017 roku. W porównaniu do II kwartału 2016 roku widoczny jest wzrost o 1,6 mln sztuk wierzytelności. Jednocześnie stanowi to zmianę nie przewyższającą średniego tempa wzrostu rok/rok, liczonego na koniec poszczególnych kwartałów, zaczynając od IV kwartału 2013 roku, wynoszącego 16,6%.

Na koniec września 2017 roku wartość obsługiwanych wierzytelności wyniosła 104,4 mld PLN, co jest wynikiem wyższym od uzyskanego w III kwartale 2015 roku o ponad 30 mld PLN. Rosnąca wartość portfeli sprzedanych do zarządzania długiem pokazuje obecny trend w sektorze bankowym, który dąży do poprawy jakości swoich portfeli kredytowych i wskaźników adekwatności kapitałowej.

Rynek usług windykacyjnych systematycznie przybiera na sile. Zastój gospodarczy sprawił, że problemy z płynnością finansową dotknęły wielu przedsiębiorców oraz konsumentów. W konsekwencji rynek windykacyjny staje się coraz bardziej dojrzały, obserwuje się poszerzenie zakresu świadczonych usług. Perspektywy branży są obiecujące. 

Nagrody

Poniżej przedstawiamy nagrody i wyróżnienia naszej Spółki. 

Diament Forbes 2018
I miejsce
w woj. małopolskim

ZSE XI 2018
II ETAP
Lider Komunikacji Online

ZSE X 2017
II ETAP
Złota Strona Emitenta

Gepardy Biznesu 2016 Województwa Małopolskiego

ZSE IX 2016
II ETAP
Złota Strona Emitenta

ZSE VIII 2015
III ETAP
Złota Strona Emitenta