Przejdź na
stronę kancelarii

Szanowni Państwo,

od 2009 roku tworzymy Grupę Kapitałową Kancelaria Medius. Podstawowym obszarem naszej działalności jest nabywanie i zarządzanie krótkoterminowymi wierzytelnościami konsumenckimi (NPL). W 2017 roku rozszerzyliśmy swoją działalność o zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi. 

Obecnie działamy na europejskim rynku wierzytelności - w Polsce, Hiszpanii oraz Republice Czeskiej. W IIQ 2018 roku rozpoczęliśmy działalność na nowym kontynencie - Ameryce Północnej, w Meksyku.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z informacjami o naszej Grupie.

MICHAŁ IMIOŁEK

Prezes zarządu